Co zmieni nowe prawo zamówień publicznych?

Nowa ustawa o zamówieniach publicznych została podpisana przez prezydenta. Oznacza to, że za niewiele ponad rok wejdzie w życie. Tych kilkanaście miesięcy to może być kluczowy czas dla całego systemu zamówień publicznych w Polsce. Od tego, jak zostanie on wykorzystany, zależy, czy uchwalone regulacje spełnią swoją rolę.

A jest się do czego przygotowywać. Uchwalony przez parlament i podpisany przez prezydenta dokument liczy ponad 600 artykułów i wprowadza szereg nowych rozwiązań. Warto wymienić choćby obowiązek umieszczania odpowiednich procedur waloryzacyjnych w kontraktach trwających ponad 12 miesięcy, konieczność partycypacji zamawiającego w kosztach realizacji zamówienia poprzez przedpłaty i zaliczki, publikację przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych katalogu klauzul abuzywnych (niedozwolonych), które nie mają prawa znaleźć się w umowach o zamówienie publiczne. Niższa ma być także opłata pobierana w związku z wniesieniem do sądu skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Te zaś rozpatrywać ma wyspecjalizowany tylko w tych sprawach sąd. Niezmiernie istotne jest wprowadzenie uproszczonej procedury przetargowej dla zamówień poniżej progów unijnych. To bardzo ważne zmiany, na które uczestnicy rynku zamówień publicznych czekali od lat. Obecnie bowiem rynek ten nie działa tak, jak powinien, w ponad 40 procentach przetargów występuje jedynie jeden oferent, średnia ofert na przetarg wynosi niespełna 2,4.

Wszystko to sprawia, że pod tym względem jesteśmy w ogonie państw Unii Europejskiej. A przecież państwo przeznacza na zakupy realizowane w trybie zamówień publicznych ponad 200 mld zł rocznie. To kolosalna kwota. Jeśli jest wydatkowana efektywnie, przyczynić się może do znacznej poprawy jakości usług publicznych dostarczanych przez państwo. Dodatkowo jej mądre wydatkowanie stanowić powinno poważny impuls prorozwojowy dla firm, szczególnie tych małych i średnich, w których dominuje przecież polski kapitał.
Uchwalenie...
[pozostało do przeczytania 36% tekstu]
Dostęp do artykułów: