Trwa przywracanie kolei społeczeństwu. Rozwój siatki połączeń i modernizacja dworców kolejowych zlikwiduje wykluczenie komunikacyjne w regionach

Modernizacja dworców i linii kolejowych w regionach oraz zapewnienie lepszej dostępności do kolei, w szczególności dla mieszkańców mniejszych miejscowości, to tematy, o których rozmawiali przedstawiciele największych polskich spółek kolejowych podczas debaty „Kolej w wyrównywaniu szans". Wiele dla odbudowy polskiej kolei zostało już zrobione, ale sporo jest jeszcze do zrobienia. Jak zauważył Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu...
[pozostało do przeczytania 85% tekstu]
Dostęp do artykułów: