V Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” Europy Zachodniej

W Domu Polskiej Misji Katolickiej w La Ferté-sous-Jouarre pod Paryżem odbył się V Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” Europy Zachodniej.

Siostry ze Zgromadzenia Świętego Józefa jak zwykle z wielką radością przyjęły uczestników zjazdu w swoim domu otoczonym wielkim parkiem, który od wielu lat jest idealnym miejscem na takie spotkania. Można przy okazji zwiedzić dolinę Marny, pobliską Szampanię, Euro Disneyland czy Paryż. Jak co roku w zjeździe uczestniczyli przedstawiciele klubów z całego świata, m.in. z Hamburga, Londynu czy Filadelfii, ale, co oczywiste, najliczniejszą grupę stanowili członkowie klubów z Paryża, z organizatorem zjazdu i przewodniczącym klubu „GP” w Paryżu Andrzejem Wodą na czele. Zjazd zaszczycili swoją obecnością znakomici goście, m.in. wicemarszałek sejmu Małgorzata Gosiewska, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego Anna Schmidt-Rodziewicz, senator prof. Jan Żaryn, minister Piotr Naimski i red. Tomasz Sakiewicz. Wszystkich powitał ambasador Polski we Francji Tomasz Młynarski, który powiedział: – Bardzo się cieszę, że mam zaszczyt brać udział w Zjeździe Klubów „Gazety Polskiej” z Francji i Europy Zachodniej. To dla mnie wyjątkowa okazja do spotkania z Polonią francuską, tą częścią Polonii, która wykazuje się dużą aktywnością. Jestem już po raz trzeci na zjeździe, bardzo je sobie cenię i dziękuję za zaproszenie – dodał ambasador.

W pierwszym dniu dyskutowano przede wszystkim o zadaniach, przed którymi stoi Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a na pytania klubowiczów odpowiadały Małgorzata Gosiewska i Anna Szmidt-Rodziewicz. O polityce historycznej i historii Polski mówił prof. Jan Żaryn. – Jestem tutaj jako senator, w imieniu pana marszałka Stanisława Karczewskiego. Senat opiekuje się Polonią i chcieliśmy być tutaj obecni, bo kluby „Gazety Polskiej” to bardzo ważne miejsce na polonijnej mapie, a waga tych klubów polega na tym, że działacze polonijni w nich zgromadzeni są zarówno w...
[pozostało do przeczytania 71% tekstu]
Dostęp do artykułów: