V Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” Europy Zachodniej

W Domu Polskiej Misji Katolickiej w La Ferté-sous-Jouarre pod Paryżem odbył się V Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” Europy Zachodniej.

Siostry ze Zgromadzenia Świętego Józefa jak zwykle z wielką radością przyjęły uczestników zjazdu w swoim domu otoczonym wielkim parkiem, który od wielu lat jest idealnym miejscem na takie spotkania. Można przy okazji zwiedzić dolinę Marny, pobliską Szampanię, Euro Disneyland czy Paryż. Jak co roku w zjeździe uczestniczyli przedstawiciele klubów z całego świata, m.in. z Hamburga, Londynu czy Filadelfii, ale, co oczywiste, najliczniejszą grupę stanowili członkowie klubów z Paryża, z organizatorem zjazdu i przewodniczącym klubu „GP” w
[pozostało do przeczytania 87% tekstu]
Dostęp do artykułów: