Dostępność komunikacyjna to inwestycja w rozwój gospodarczy. Spółki kolejowe przywracają połączenia i inwestują w budowę nowych odcinków torów

Liczę na szybkie przyjęcie znowelizowanych przepisów o transporcie kolejowym, które wesprą rozwój i rewitalizację linii kolejowych w ramach tzw. Programu Kolej Plus – powiedział na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Podczas panelu „Dostępność komunikacyjna" o budowie infrastruktury kolejowej,  walce z wykluczeniem komunikacyjnym oraz o dostępności transportowej rozmawiali także prezesi największych polskich spółek kolejowych tworzących Grupę Polskich Kolei Państwowych.

Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego to jedno z największych wyzwań spółek z Grupy PKP. Chociaż dzięki ogromnym inwestycjom i uruchomionym programom problem udaje się rozwiązać, to jednak z uwagi na długoletnie zaniedbania wciąż jest wiele do zrobienia.

Rozpoczynając dyskusję prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel zwrócił uwagę na potrzebę zarówno budowy nowych linii kolejowych, jak i odtwarzania i modernizacji już istniejących. Jak przypomniał, przed laty było w Polsce ponad 27 tys. km linii kolejowych, obecnie jest ich tylko 18 tys. km. Pośród nich są też linie, na których ruch został całkowicie wstrzymany. – Po wielu latach przywróciliśmy połączenia z Lubinem czy Radzyniem Podlaskim. Program Kolej Plus obejmie wstępnie 21 ośrodków, do których w pierwszej kolejności takie połączenia powinny by

 przywrócone lub wybudowane, a jest jeszcze kilkadziesiąt następnych miast, do których połączenia kolejowe powinny wrócić – zauważył Merchel.

Członek zarządu PKP SA Mirosław Antonowicz wskazał z kolei na trzy główne dla Grupy PKP obszary dostępności, na których skupiają się kolejowe spółki. – To infrastruktura techniczna, multimodalność i szeroko rozumiana likwidacja barier –  dla niepełnosprawnych oraz w komunikacji z klientami i partnerami – wskazał  Antonowicz. Przypomniał, że w ramach szeroko zakrojonego Programu Inwestycji Dworcowych, o wartości ok. 1,5 mld zł, PKP S.A....
[pozostało do przeczytania 62% tekstu]
Dostęp do artykułów: