Czy człowiek ma wpływ na klimat?

Klimat się zmienia. Co do tego nie ma wątpliwości. Jednak czy to działalność człowieka ma wpływ na ocieplenie klimatu?

Półkula północna ma właśnie za sobą wielowiekowy okres ochłodzenia. Jesteśmy więc na progu kolejnego, cyklicznego ocieplenia klimatu. Zatem wzrost temperatur jest być może tylko naturalny. Niewynikający z działań człowieka.

Pierwszy notowany okres małego ochłodzenia w erze holoceńskiej – czyli tej, która właśnie trwa, a która nastąpiła po okresie zlodowaceń plejstoceńskich – miał miejsce pomiędzy rokiem 1000 a 300 przed Chrystusem. Efektem był koniec kultury łużyckiej na naszych terenach i konieczność opuszczenia Biskupina w wyniku
[pozostało do przeczytania 69% tekstu]
Dostęp do artykułów: