Formuła, która może być źródłem przewagi

Co dwie głowy to nie jedna – mówi znane porzekadło. I jest w tym sporo prawdy. Współpraca opłaca się w wielu sytuacjach. Także w biznesie. Przeważnie firmy działające w tej samej branży traktują siebie nawzajem jako konkurencję, rywalizują o klientów i pozycję na rynku. To zupełnie naturalne podejście. Czasem jednak warto zmienić punkt widzenia i spojrzeć na konkurenta jak na potencjalnego partnera. Ta perspektywa może przynieść liczne korzyści.

Polskie firmy często przegrywają rywalizację z podmiotami zagranicznymi ze względu na różnicę potencjałów. Widać to szczególnie, jeśli chodzi o zamówienia publiczne. Duże inwestycje infrastrukturalne realizują przeważnie zagraniczne firmy budowlane. Najczęściej wykorzystując do tego licznych polskich podwykonawców. Efektywnie to nasze przedsiębiorstwa budują mosty i drogi, jednak generalny wykonawca to nie polska firma. W konsekwencji znaczna część wydatkowanych przez nasz kraj środków na rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej wędruję poza naszą ojczyznę. To zresztą potwierdza znany już fakt, że fundusze unijne w znacznej części „wypływają” na zachód Europy. Co zatem robić? Zadanie nie jest łatwe. Ale sytuacja nie jest też beznadziejna.

Nawiązując do przykładu firm budowlanych można wskazać, że co prawda mamy niewiele dużych firm, ale za to liczne małe i średnie. Co to w praktyce oznacza? Ano to, że mogą one ze sobą współpracować i w ten sposób wygrać rywalizację np. z zachodnią konkurencją. Prawo zamówień publicznych daje taką możliwość – jest nią konsorcjum. To formuła, w której kilka lub więcej firm, zachowując swoją niezależność i podmiotowość, realizuje wspólnie projekt, którego z osobna nie byłyby gotowe podjąć.

Konsorcjum daje im taką możliwość, bo pozwala skumulować zasoby, know-how, doświadczenie i inne czynniki konieczne w inwestycjach o znacznej skali. Jest to jednak przedsięwzięcie wymagające licznych kompetencji. Potrzebna jest wysoka kultura współpracy...
[pozostało do przeczytania 37% tekstu]
Dostęp do artykułów: