Kłamstwa Grabowskiego będą przetłumaczone na angielski. Jak pomniejszać zbrodnie Niemców i obwiniać Polaków

Polska Szkoła Badań Holokaustu w wydaniu profesora Grabowskiego to prosta matematyka: mnożyć liczbę Polaków i zakres ich działań przeciw Żydom, ograniczyć do niezbędnego minimum zarówno liczbę Niemców, jak i stopień ich udziału w eksterminacji – mówi Radosław Jóźwiak, historyk z Węgrowa, który wskazał szereg przekłamań w książce „Dalej jest noc”. Rozmawia Jakub Augustyn Maciejewski

Pan, nauczyciel historii z Węgrowa, zarzuca prof. Janowi Grabowskiemu, że ten kłamie w swojej pracy opisującej, jak to rzekomo mieszkańcy Pana miasta masowo uczestniczyli w mordowaniu Żydów.
Krytyka profesora Grabowskiego jest jedynie efektem ubocznym mojej pracy nad okupacyjną historią Węgrowa. Po publikacji wspomnień Szragi Fajwela Bielawskiego „Ostatni Żyd z Węgrowa”, który opisał likwidację węgrowskich Żydów w sposób skrajnie odmienny od tego, jaki znałem ze źródeł i relacji świadków, postanowiłem zweryfikować treść tych wspomnień. Najpierw korzystałem z anglojęzycznej wersji z 1991 roku, a następnie przez ostatnie trzy lata sprawdziłem wiarygodność polskiego wydania.

Wydanie angielskie i wydanie prof. Grabowskiego różniły się od siebie.
Grabowski jako redaktor naukowy wspomnień zlecił sfałszowanie na przykład rysunku kryjówki Bielawskiego, celowo też pominął pewne fragmenty, które na przykład świadczyły o całkowitej ignorancji autora wspomnień. Po kilku latach pracy na tyle dobrze znałem dostępne źródła, że gdy ukazała się publikacja „Dalej jest noc”, a w niej rozdział Jana Grabowskiego o powiecie węgrowskim, w przypadku mojego miasta 80 procent nieprawidłowości przedstawionych przez prof. Grabowskiego byłem w stanie wykryć już po pierwszym czytaniu.

Jakie z tego wypływają wnioski?
Polska Szkoła Badań Holokaustu w wydaniu prof. Grabowskiego to prosta matematyka: mnożyć liczbę Polaków i zakres ich działań przeciw Żydom, ograniczyć do niezbędnego minimum zarówno...
[pozostało do przeczytania 77% tekstu]
Dostęp do artykułów: