Kultura katharsis i antykultura przekroczenia

Tę szeroką koalicję należy również tłumaczyć wcześniejszymi decyzjami Olszewskiego. Z najważniejszą: zablokowaniem przekształcenia dawnych baz sowieckich w ośrodki ekspansji polityczno-gospodarczej służb rosyjskich. Lech Wałęsa do polsko-rosyjskiego traktatu o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy wpisał klauzulę, która przekazywała bazy opuszczone przez wojska rosyjskie stacjonujące w Polsce w ręce międzynarodowych spółek polsko-rosyjskich. Olszewski to zablokował w ostatniej chwili, w czasie pobytu polskiej delegacji w Moskwie. Nazajutrz po powrocie stamtąd prezydent zgłosił wniosek o odwołanie jego gabinetu. Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości co do kolonialnego charakteru III RP, powyższa sekwencja wydarzeń musi je rozproszyć.

Podobny proces, próbę wchłonięcia w strefę skutecznego oddziaływania imperium widzimy na Ukrainie. Jeśli są w tym kluczowym dla nas sąsiedzkim kraju ludzie, którzy nie boją się bić o ojczysty język, to szukajmy porozumienia z nimi! Partia Janukowycza próbuje podwyższyć status języka rosyjskiego na Ukrainie. Partia Regionów chce zrównania języka swojego wschodniego sąsiada z ukraińskim. Każdy kraj pomiędzy Moskwą i Berlinem poddany jest rosyjskiej presji. A my nie mamy już prezydenta, który próbował zjednoczyć te kraje.

Jeśli prawdą jest, że w latach 2005–2007 zbudowano w Polsce 522 km dróg ekspresowych i autostrad, a w latach 2007–2012 tylko 597 km, to naprawdę żyjemy w matrixie. A media są jedynie narzędziem władzy.

Nieodmiennie zabawne kwestie rzuca biskup Pieronek. Jeden z najczęściej wypowiadających się na tematy polityczne hierarchów zarzuca Episkopatowi upolitycznienie, co oznacza poglądy polityczne odmienne od jego poglądów. A przecież wystarczyłoby, gdyby biskup przeczytał ten udzielony przez siebie wywiad ze zrozumieniem i zobaczyłby, jak sam jest „upolityczniony”.

FIFA szuka alternatywy dla rzutów karnych. Argumentacja jest niebywale zabawna: „Kiedy o zwycięstwie decydują rzuty karne...
[pozostało do przeczytania 50% tekstu]
Dostęp do artykułów: