Coraz więcej skutecznej pomocy z Funduszu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości reformuje i powiększa system pomocy ofiarom przestępstw

Ze środków Funduszu Sprawiedliwości uruchomiono już 39 większych, regionalnych ośrodków pomocy, a także 176 punktów lokalnych. Docelowo sieć wyniesie 360 ośrodków obydwu typów, niosących pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Celem programu jest, aby na terenie każdego powiatu powstał co najmniej jeden punkt lub ośrodek, a odległość między nimi nie przekraczała 40 km, co pozwoli łatwo dotrzeć tam każdej osobie potrzebującej pomocy.
Pierwsza pula kilkudziesięciu konkursów na prowadzenie ośrodków pomocy została już rozstrzygnięta; ogłaszane są kolejne. Konkursy są adresowane do jednostek spoza sektora finansów publicznych, nienastawionych na zysk – stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji.
„W uruchomionych ośrodkach jest świadczona pomoc, m.in. prawna. Wystarczy zgłosić się do nas: przyjść, zadzwonić, napisać maila. Na początku odbywa się spotkanie z tzw. osobą pierwszego kontaktu. Sytuacja pokrzywdzonego jest wstępnie analizowana i jeżeli przestępstwo zostaje uprawdopodobnione, to niekoniecznie musi być dokument, choć wyrok sądowy czy pismo z prokuratury są pomocne. Fundusz Sprawiedliwości, zgodnie ze swoją ideą, jak najszybciej udzieli pomocy – zapewnia dr Marcin Romanowski, pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Funduszu Sprawiedliwości.
Należy wskazać, że środki, które rozdziela Fundusz, nie pochodzą od wszystkich podatników – to pieniądze, zasądzane od przestępców jako tzw. nawiązki. W procesie swoistego społecznego zadośćuczynienia dzięki Funduszowi trafiają one pośrednio – w myśl wspomnianej idei solidarności – do pokrzywdzonych.
Uzupełnieniem ośrodków pomocy jest ogólnopolska Linia Pomocy Pokrzywdzonym. Kontakt z numerem +48 222 309 900 może być nawet anonimowy, co ułatwia potrzebującym pokonanie wstydu, tworzy poczucie bezpieczeństwa, pozwala wykonać pierwszy krok w celu uzyskania wsparcia. Dzięki...
[pozostało do przeczytania 32% tekstu]
Dostęp do artykułów: