Coraz więcej skutecznej pomocy z Funduszu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości reformuje i powiększa system pomocy ofiarom przestępstw

Ze środków Funduszu Sprawiedliwości uruchomiono już 39 większych, regionalnych ośrodków pomocy, a także 176 punktów lokalnych. Docelowo sieć wyniesie 360 ośrodków obydwu typów, niosących pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Celem programu jest, aby na terenie każdego powiatu powstał co najmniej jeden punkt lub ośrodek, a odległość między nimi nie przekraczała 40 km, co pozwoli łatwo dotrzeć tam każdej osobie potrzebującej pomocy.
Pierwsza pula kilkudziesięciu konkursów na prowadzenie ośrodków pomocy została już rozstrzygnięta; ogłaszane są kolejne. Konkursy są
[pozostało do przeczytania 69% tekstu]
Dostęp do artykułów: