Ważne spotkanie w Piotrkowie Trybunalskim

Podczas spotkania rozmawiano o wykorzystywaniu walki z mową nienawiści do uderzania w przeciwników politycznych.

Wielki Wyjazd na Węgry – tak jak co roku Fundacja Klubów „Gazety Polskiej” przy współpracy z „Gazetą Polską” organizuje w marcu wyjazd na Węgry. Będziemy uczestniczyć w węgierskim święcie narodowym.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W WYJEŹDZIE JEST:
Wpłata na specjalne konto, które w ramach Fundacji Klubów „Gazety Polskiej” utworzono na tę okazję: PKO SA 26 1240 1040 1111 0010 7806 1812.
W temacie przelewu prosimy o dokładne podanie swojego imienia, nazwiska oraz daty urodzenia (informacje potrzebne do ubezpieczenia) oraz miasto (
[pozostało do przeczytania 85% tekstu]
Dostęp do artykułów: