Sędzia Iwulski twarzą kongresu praw człowieka. Komuna bredzi o naszych prawach

Wyjątkowy, uroczysty kongres, zorganizowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w 70. rocznicę podpisania przez Polskę Powszechnej Deklaracji Prawa Człowieka, uczczono zaproszeniem i podniesieniem do rangi głównego gościa sędziego Sądu Najwyższego Józefa Iwulskiego. A same obrady skończyły się na wyzywaniu rządzących od oprawców, oszustów i manipulatorów łamiących konstytucję dla osiągnięcia zakazanych przez nią celów przez byłego wykładowcę funkcjonariuszy SB na Akademii Spraw Wewnętrznych PRL.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar powitał jako jednego z niewielu głównych gości przedstawionych zebranym podczas otwarcia dwudniowego II Kongresu Praw Obywatelskich w warszawskim muzeum Polin sędziego Sądu Najwyższego Józefa Iwulskiego, który skazywał opozycjonistów antykomunistycznych w stanie wojennym. Wydarzenie odbyło się, jak podkreślili organizatorzy, w stulecie polskiej niepodległości, ale także 70. rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i 25 lat po tym, jak Polska związała się postanowieniami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
W kilku zdaniach powitania dr Bodnar odwołał się do „manifestu” Piotra Szczęsnego, który w ubiegłym roku dokonał samospalenia. Odniósł się do słów, że każda chwila zwłoki utrudni późniejszą naprawę kraju. RPO powołał się na zmarłego, mimo apelu profesorów psychiatrii, którzy przestrzegali, aby nie wykorzystywać tragicznego losu człowieka, który borykał się z chorobą psychiczną. Dalej rzecznik Bodnar nie spuszczał z tonu, stwierdzając, że minął trudny rok, który był czasem „turbulencji, porażek i testowania charakterów”. W tym kontekście dodał, że brak spokoju nie służy praworządności i przestrzeganiu praw.

Dzierżyński i Kon-sty-tuc-ja!
Na jeszcze wyższe obroty wprowadził uczestników konferencji promotor naukowy dr Bodnara – Mirosław Wyrzykowski, który w swojej karierze w okresie PRL szkolił funkcjonariuszy SB jako wykładowca w...
[pozostało do przeczytania 64% tekstu]
Dostęp do artykułów: