Sędzia Iwulski twarzą kongresu praw człowieka. Komuna bredzi o naszych prawach

Wyjątkowy, uroczysty kongres, zorganizowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w 70. rocznicę podpisania przez Polskę Powszechnej Deklaracji Prawa Człowieka, uczczono zaproszeniem i podniesieniem do rangi głównego gościa sędziego Sądu Najwyższego Józefa Iwulskiego. A same obrady skończyły się na wyzywaniu rządzących od oprawców, oszustów i manipulatorów łamiących konstytucję dla osiągnięcia zakazanych przez nią celów przez byłego wykładowcę funkcjonariuszy SB na Akademii Spraw Wewnętrznych PRL.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar powitał jako jednego z niewielu głównych gości przedstawionych zebranym podczas otwarcia dwudniowego II Kongresu
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: