Fundusze dla kreatywnych. Nowy produkt gwarancyjny skierowany do polskich firm w branży kultury i sztuki

Umowa podpisana przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) umożliwi pozyskanie finansowania prawie 3 tys. firm z sektorów kultury i kreatywnego na ponad pół miliarda złotych.


Dzięki temu polskie firmy z branż takich jak design, sztuki wizualne, architektura, branża wydawnicza, muzyczna i kulturalna, będą mogły łatwiej pozyskać kredyt na prowadzenie lub rozwój swojej działalności. Łączna wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami „Kreatywna Europa” może wynieść 525 mln zł w ciągu najbliższych trzech lat. Projekt wspierany z budżetu UE stanowi część Planu Inwestycyjnego dla Europy, czyli tzw. „Planu Junckera”.
Nowy produkt gwarancyjny skierowany jest do polskich firm działających w sektorach kultury i kreatywnym, które ze względu na specyfikę działalności i brak wymaganych przez banki zabezpieczeń miały dotychczas trudności z dostępem do finansowania. Kredytów z gwarancją „Kreatywna Europa” będą udzielać banki kredytujące, które podpiszą umowy o współpracy z BGK. BGK planuje je podpisać do końca br.
W opinii Beaty Daszyńskiej-Muzyczki, prezesa BGK, nowy instrument gwarancyjny wpisuje się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. – Program „Kreatywna Europa” daje realną szansę na rozwój branż, w których w Polsce pracuje 300 tys. osób. (...) Razem z bankami kredytującymi tworzymy skuteczny system wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem unijnych instrumentów finansowych – dodała prezes.
Zdaniem Rogera Havenitha, wiceprezesa EFI nowy pilotażowy program wspierany przez unijne regwarancje ma na celu zachęcenie polskich banków kredytujących do znacznego zwiększenia akcji kredytowej dla MŚP działających w sektorach kultury i kreatywnym. – Z unijnego wsparcia korzysta sektor kultury i kreatywny nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie – dodał. 
[pozostało do przeczytania -2% tekstu]
Dostęp do artykułów: