Pożary na składowiskach a elektroodpady

Trwające prace nad rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej dla składowisk i miejsc przetwarzania odpadów to odpowiedni moment, aby pozytywnymi zmianami objąć także zbiórkę i przetwarzanie elektroodpadów. Dzisiejszy sposób ich zagospodarowania to jeden z powodów pożarów na składowiskach i w zakładach przetwarzania. We wrześniu na skutek niewłaściwego przetwarzania elektroodpadów wybuchł pożar na składowisku złomu w Szczecinie.

Po burzy medialnej związanej z pożarami na składowiskach odpadów Ministerstwo Środowiska bardzo szybko wprowadziło zmiany do najważniejszych ustaw regulujących bezpieczne gospodarowanie odpadami. Obecnie trwają prace nad doszczelnianiem regulacji w postaci rozporządzeń do ustaw. Jednym z nich jest rozporządzenie ministra środowiska, określające wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Rozporządzenie to daje możliwość naprawy sytuacji, jaka od lat panuje na rynku zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) – daje bowiem możliwość wprowadzenia standardów do zakładów przetwarzania odpadów niebezpiecznych, jakimi są zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne.

Właśnie takie odpady zapaliły się we wrześniu w szczecińskim zakładzie. Na miejscu działało ponad 40 jednostek straży pożarnej. Ogień pojawił się w maszynie do rozdrabniania złomu i przeniósł na składowane materiały. Służby ostrzegały mieszkańców, aby nie otwierali okien i pozostali w domach. Nad całą okolicą kłębił się czarny, gęsty dym, pełen niebezpiecznych, toksycznych substancji. Sytuacja ta kolejny raz potwierdza konieczność jak najszybszego wprowadzenia standardów do wszystkich zakładów przetwarzania ZSEE.

Obecnie, w myśl polskiego prawa, zakłady przetwarzające te niebezpieczne odpady nie muszą spełniać specjalistycznych...
[pozostało do przeczytania 47% tekstu]
Dostęp do artykułów: