Konsekwencje Smoleńska - Wojna nam nie grozi

Czy widzi Pan obecnie realną możliwość powołania takiej komisji? Jaka byłaby najskuteczniejsza droga do jej utworzenia? Podstawowy problem z powołaniem międzynarodowej komisji, która miałaby zbadać tragedię smoleńską, polega m.in. na tym, że musiałaby ona działać na terytorium Rosji, a to byłoby oczywiście możliwe tylko za zgodą jej władz. Chyba że założymy, iż komisja badałaby sprawę poza Rosją, ale wówczas, bez dostępu do miejsca zdarzenia, do bezpośrednich dowodów, świadków i wraku, byłoby...
[pozostało do przeczytania 79% tekstu]
Dostęp do artykułów: