Koniec bierności i podporządkowania

Wybór Andrzeja Dudy i zbliżająca się zmiana rządu przypadają na okres głębokich ruchów tektonicznych w światowej geopolityce. Trwające od kilku lat, ale nasilające się w ostatnich miesiącach zmiany mają kilka motorów. Być może najważniejszym z nich jest neoimperialna polityka Rosji. To kieszonkowe mocarstwo, chyląc się ku gospodarczej ruinie, dysponuje jednak wciąż wystarczającą siłą militarną, by liczyć się w globalnej rozgrywce

Wystarczy przypomnieć, że Rosja ma gospodarkę mniejszą od Włoch i niemal dziesięciokrotnie mniejszą od Ameryki, natomiast na zbrojenia wydaje proporcjonalnie o wiele więcej niż Europa (4,5 proc. PKB wobec 1,7 proc). Jednak siła Kremla na arenie międzynarodowej jest nie tylko konsekwencją podejmowanego wysiłku militarnego. Może nawet bardziej liczą się tu polityczne zdecydowanie i wola, których w widoczny sposób brakuje Zachodowi. Jednym z objawów tej słabości jest deficyt liderów, którzy potrafiliby wyprowadzić swoje kraje i całą atlantycką wspólnotę ze stanu dosyć bezwładnego dryfu i zapobiec zawczasu takim kryzysom jak rozgrywająca się na naszych oczach wędrówka ludów.
Dobra zmiana w Warszawie 
Polska jako część Zachodu, lecz jednocześnie kraj poniekąd graniczny i leżący na kluczowej osi geopolitycznej Eurazji, może mieć tu do odegrania szczególnie ważną rolę. Dlatego tak ważne jest, że władzę w naszym kraju przejmuje w tym właśnie kluczowym momencie formacja polityczna, która odrzuca zasadę bierności i podporządkowania interesom silniejszych, którą Donald Tusk określił swojego czasu jako politykę „płynięcia w głównym nurcie”.
Andrzej Duda jest prezydentem od niespełna dwóch miesięcy, ale już widać, że poświęca aktywnej polityce zagranicznej bardzo dużą część energii, którą nb. mogliśmy tak dobrze zaobserwować podczas jego kampanii wyborczej. Widać też już, że jednymi z jego absolutnie najważniejszych priorytetów będą odzyskanie międzynarodowego znaczenia Polski oraz budowa mocnych więzi...
[pozostało do przeczytania 69% tekstu]
Dostęp do artykułów: