Jaki VAT, taki biznes

Podatki mają to do siebie, że bardzo trudno znaleźć kogoś, kto lubi je płacić. Taka już natura tych danin, że pewnie mało kto płaciłby je dobrowolnie. Zmniejszają one bowiem nasze środki do dyspozycji i w sposób naturalny budzą w związku z tym niechęć. Niemniej ich płacenie jest koniecznością. Tak już jest ten świat ułożony, że bez podatków nie da się zapewnić działających instytucji państwa, na których pracę przecież wszyscy liczymy, nawet jeśli mamy pod ich kątem mnóstwo zastrzeżeń.

Podatki zatem były, są i pewnie będą. Państwo samo nie zarabia pieniędzy, zatem posiłkuje się tym, co weźmie od obywateli. Tyle, jeśli chodzi o oczywistości. Wśród prawników i ekonomistów trwa jednak spór o kształt systemu podatkowego. Czy większą rolę powinny w nim odgrywać podatki dochodowe, czy konsumpcyjne? Czy lepsze jest proporcjonalne, czy progresywne opodatkowanie dochodu? A może opodatkujmy nie dochód, lecz przychód? Co z redystrybucją podatkową i innymi niż fiskalna funkcjami podatków? Wiele o tym napisano i pewnie wiele jeszcze zostanie napisane. Od jakiegoś czasu doświadczamy w Polsce istotnych zmian, jeśli chodzi o politykę podatkową państwa. Dużo działań władzy, które kosztowały budżet miliardy złotych, ogniskuje wokół walki z oszustwami. Widzimy to zwłaszcza jeśli chodzi o podatek VAT. To szczególna danina, formalnie podatnikiem jest przedsiębiorca, jednak efektywnie (ekonomicznie) ciężar podatku ponosi konsument. Istotą VAT jest neutralność dla zawodowego uczestnika obrotu gospodarczego. Innymi słowy, firma zarejestrowana jako podatnik VAT nie powinna odczuwać ciężaru tego podatku, ciężar ten finalnie jest bowiem przerzucany na ostatecznego nabywcę. Stąd prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Jeśli w mechanizmie tym coś jest nie tak, podatek VAT traci swój podstawowy walor, jakim jest neutralność dla profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego. Zaczyna zatem efektywnie wpływać na ten obrót, np. warunkując decyzje co...
[pozostało do przeczytania 40% tekstu]
Dostęp do artykułów: