Kluby „GP” pamiętają o ludobójstwie na Wołyniu

11 lipca 1943 r. oddziały UPA, przy wsparciu ludności ukraińskiej, dokonały ludobójstwa na Polakach zamieszkałych na terenach byłego województwa wołyńskiego II RP.

Najwięcej mordów dokonano latem 1943 r. W lipcu zaatakowano ok. 530 polskich miejscowości. Mordy niejednokrotnie miały miejsce w niedziele. Ukraińcy wykorzystywali fakt, że ludność polska gromadziła się podczas mszy, dlatego kościoły były otaczane, a wierni przed śmiercią niejednokrotnie torturowani. Pod hasłem „Śmierć Lachom” Polacy umierali w niewyobrażalnych męczarniach (np. przecinano ludzi na pół piłą do drewna, wyłupywano oczy, palono żywcem). Ginęli od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży, młotków i innych narzędzi zbrodni, nie oszczędzano kobiet, dzieci, starszych osób. Tak zamordowano ponad 100 tys. Polaków. Po masakrach do wsi wjeżdżali chłopi z sąsiednich wsi ukraińskich, kradnąc całe mienie zamordowanych Polaków i paląc ich domostwa. W rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu kluby „GP” zorganizowały uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia.
Po raz 6. klub „GP” w Tychach zorganizował Marsz Pamięci Wołyń 1943. Marsz wyruszył spod pomnika Smoleńsk 2010 i podążył ulicami Tychów pod pomnik Pomordowanych na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich, znajdujący się na cmentarzu komunalnym. Przed marszem powitał obecnych Zygmunt Grochowalski, przewodniczący tyskiego klubu „GP”. Podkreślił znaczenie marszu i obu pomników. W czasie marszu część modlitewną poprowadził Tadeusz Czaja. Uczestnicy nieśli baner z napisem „Wołyń 1943”, a przed banerem maszerował młody chłopiec, niosąc zapalony znicz na znak pamięci o bestialsko pomordowanych. Kwiaty nieśli przedstawiciele klubu „GP” , Kukiz’15 i kibice GKS Tychy. Przed cmentarzem komunalnym marsz tradycyjnie powitał i wprowadził na cmentarz ks. prałat Franciszek Resiak. Pod pomnikiem przemówiła przewodnicząca Tyskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Janina Półtorak. W swoim wystąpieniu podkreśliła...
[pozostało do przeczytania 70% tekstu]
Dostęp do artykułów: