Mniej kija, więcej marchewki

Jednym z głównych problemów, z jakim zmagają się polskie firmy, są zatory płatnicze. Jak pokazało badanie BIG InfoMonitor, aż 52 proc. przedsiębiorstw w Polsce nie otrzymało płatności na czas. Mamy z tym poważny kłopot od wielu lat. I mimo licznych debat i dyskusji niewiele zmieniło się w tej materii na lepsze. Nad rozwiązaniami prawnymi mającymi poprawić tę sytuację pracuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Pozostaje mieć nadzieję, że przyniosą one oczekiwany efekt.

Jako Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa od dawna zwracamy uwagę na palącą kwestię braku płynności, która hamuje, wręcz zabija potencjał polskich firm. Także przy okazji konsultacji społecznych dotyczących nowej ustawy o zamówieniach publicznych wśród naszych propozycji koniecznych rozwiązań prawnych były także te odnoszące się właśnie do płynności. Zależy nam na tym, aby polskie firmy korzystały na zamówieniach publicznych tak jak cała polska gospodarka. Mówimy tu o gigantycznych pieniądzach wydawanych przez państwo każdego roku. Pozornie może się wydawać, że przy okazji tych wydatków będzie rosnąć jak na drożdżach rodzimy biznes. Okazuje się, że nie jest to takie oczywiste. Prawo, a przede wszystkim praktyka zamówień publicznych w Polsce pełne są pułapek, w które wpadają uczciwi polscy przedsiębiorcy. Dla przykładu, zdecydowana większość kontraktów na realizację zamówienia zawiera klauzule dotyczące kar umownych. Proszę sobie wyobrazić, że kary te są stosowane aż w 2/3 przypadków! Innymi słowy, zdecydowana większość firm nie wywiązuje się z realizacji jakiegoś zapisu i w konsekwencji musi za to zapłacić, często bardzo duże pieniądze. W realizację zamówienia publicznego trzeba zatem wkalkulować realne ryzyko poniesienia wysokich kosztów takich sankcji finansowych. Pytanie brzmi: czy wykonawcy są tacy nieudolni, czy może zapisy kontraktów są tak restrykcyjne, a zamawiający bezwzględni w ich egzekwowaniu? Zdarza się oczywiście, że wykonawca zrobi coś źle i nie...
[pozostało do przeczytania 41% tekstu]
Dostęp do artykułów: