Solidarność wschodniej flanki NATO

Bukareszteńska „9” (B9) powstała w listopadzie 2015 r. z inicjatywy prezydentów Rumunii i Polski. Wtedy to doszło w Bukareszcie do pierwszego szczytu dziewięciu państw wschodniej flanki NATO (Bułgarii, Estonii, Czech, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier).


Obradując pod wrażeniem rosyjskiej agresji na Ukrainie i mając zbieżną ocenę zagrożenia, kraje B9 zgłosiły postulat wojskowego wzmocnienia wschodniej flanki NATO i forsowały go na warszawskim szczycie Sojuszu, na którym został on przyjęty, a do połowy 2017 r. wprowadzony w życie. B9 okazała się skutecznym forum lobbingowym w łonie NATO. Sojusz Północnoatlantycki rozwinął formułę wzmocnionej obecności wojskowej (Enhanced Military Presence) w Polsce i państwach bałtyckich oraz dostosowanej (tzn. nieco słabszej) wysuniętej obecności (Tailored Military Presence) w Rumunii i Bułgarii. Sformowano batalionowe grupy bojowe NATO, liczące od 1000 do 1200 żołnierzy. Każda grupa została utworzona przez kontyngent z państw ramowych, którymi są: USA (dla Polski), Niemcy (dla Litwy), Kanada (dla Łotwy) i Wielka Brytania (dla Estonii) oraz kontyngenty z innych państw sojuszniczych. (Polacy służą w Rumunii i na Łotwie, zaś w Polsce obok Amerykanów są także Brytyjczycy, Rumuni i Chorwaci). Działania wszystkich grup są koordynowane przez Wielonarodową Dywizję Północny Wschód, stacjonowaną w Elblągu. Grupy, w których skład – oprócz żołnierzy z państw ramowych – wchodzą pododdziały z Albanii, Belgii, Chorwacji, Danii, Francji, Holandii, Luksemburga, Norwegii, Polski, Rumunii, Słowenii i Włoch, są wyposażone w broń ciężką i gotowe do prowadzenia działań bojowych.

Drugi szczyt B9 – deklaracja warszawska
8 czerwca br. odbył się w Warszawie kolejny szczyt B9 – spotkanie prezydentów ośmiu państw i przewodniczącego parlamentu Czech. (Prezydent Czech Miloš Zeman jest zwolennikiem współpracy z Rosją. Zapewne owa prorosyjskość była więc przyczyną jego...
[pozostało do przeczytania 68% tekstu]
Dostęp do artykułów: