NASZ RZECZNIK

Konstytucja Biznesu została podpisana przez prezydenta 23 marca br. Ten wyczekiwany długo przez wszystkich przedsiębiorców akt prawny tworzy pięć ustaw: 1. Prawo Przedsiębiorców; 2. O centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie informacji dla Przedsiębiorcy; 3. O Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; 4. O zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terenie RP; 5. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Chciałbym pokazać pozycję, rolę, zakres działalności, obowiązków i uprawnień Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. W
[pozostało do przeczytania 79% tekstu]
Dostęp do artykułów: