Uzdrowić polską służbę zdrowia. Dla społeczeństwa, dla gospodarki

Polska służba zdrowia to temat rzeka. Narzekają na nią wszyscy, chociaż w ostatnim czasie pojawiło się światełko w tunelu. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało bowiem zwiększenie publicznych nakładów na nią do 6 proc. PKB.

Do zwiększenia nakładów ma dojść w ciągu sześciu lat, przewidywane są także podwyżki dla rezydentów i ratowników, a także program wsparcia dla pielęgniarek. Przed decydentami jest jeszcze jednak sporo pracy.

Pracodawcy RP postanowili ułatwić im to zadanie, dlatego organizują II Kongres Zdrowia, który będzie platformą do dyskusji na temat wyzwań polskiej służby zdrowia i rozwiązań, które mogłyby ją usprawnić, a w dalszej perspektywie wpłynąć na rozwój ekonomiczny Polski. Wśród zaproszonych gości są eksperci, przedsiębiorcy branży medycznej, przedstawiciele administracji państwowej oraz pacjenci.

Kolejna edycja Kongresu Zdrowia Pracodawców RP ma skupić się na roli służby zdrowia w całości systemu gospodarczego. Eksperci Pracodawców RP uważają, że system ochrony zdrowia ma szansę stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki. Poprawa zdrowia całego społeczeństwa jest także warunkiem odpowiedzialnego rozwoju kraju.

Według nich ten cel można osiągnąć tylko przez właściwe zarządzanie i uwzględnienie w dyskusji wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia, w tym również pracodawców. Tylko w taki sposób uda się wypracować skuteczną „terapię” dla polskiej służby zdrowia i wskazać jej miejsce w nowoczesnej gospodarce.

Zdaniem Pracodawców RP podniesienie finansowania to dopiero pierwszy krok na drodze do prężnej gospodarki i zdrowego społeczeństwa. Nie chodzi tu więc tylko o pieniądze. Bardzo istotne jest właściwe zarządzanie budżetem przeznaczonym na służbę zdrowia, a przede wszystkim opracowanie planu działania. Ważną rolę w tym planie mogą odgrywać również podmioty prywatne, posiadające infrastrukturę, kadry oraz doświadczenie, które są istotnym wsparciem publicznej służby...
[pozostało do przeczytania 29% tekstu]
Dostęp do artykułów: