Cóż to jest prawda?

Jutro rozpoczyna się Triduum Paschalne, trzydniowe misterium Męki Pańskiej. To czas, kiedy nasze myśli powinny oderwać się od spraw bieżących i skierować ku Jerozolimie roku 30., do świata i czasu, w którym żył Jezus.

Książka „Śledztwo w sprawie śmierci Jezusa” Victora Loupana i Alaina Noëla opisuje ten wstrząsający proces z punktu widzenia obowiązującego wówczas w Judei prawa. Judea jako jedna z prowincji Imperium Rzymskiego była krajem skolonizowanym, w którym rządził cesarski namiestnik Poncjusz Piłat, a rodzima oligarchia wchodziła bez żenady w układy z Rzymem. Kapłani byli kastą mającą ogromne przywileje i wrogo odnosili się do wszystkich, których podejrzewali o chęć zburzenia korzystnego dla nich ładu, o powstańczą rebelię. Autorzy „Śledztwa” nazywają ich wręcz „oligarchią drapieżnych karierowiczów” i piszą, że Jezus zainaugurował swoją działalność publiczną „podwójną prowokacją” wobec nich. Rozpędził kupców, zaś na pytanie zwierzchników Świątyni o znak, odpowiedział: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją wzniosę”. Wzięto to dosłownie i potraktowano jako obelgę wobec świętego miejsca. Oprócz profanacji Świątyni zarzucano Mu odmowę płacenia podatku cesarzowi i uzurpowanie sobie godności Mesjasza. Według Kajfasza Jezus był samozwańcem, a według Piłata – politycznym dysydentem. Nikt z kasty żydowskiej ani z przedstawicieli rzymskiego okupanta nie mógł domyślać się nawet, kim był On naprawdę. Dlatego proces Jezusa musiał być procesem politycznym. Po wszystkich wędrówkach Jezusa decyzję, równoznaczną z wyrokiem, miał ostatecznie wydać Piłat. Wszystkie manewry Piłata, jego gra z Jezusem [„Ecce homo”] i żydowskimi kapłanami były sprytną zagrywką kolonialnego administratora, dążącego do pozyskiwania punktów politycznych u swoich zwierzchników. Pierwszymi, którzy zawołali: „Ukrzyżuj Go”, wskazując na Jezusa, byli arcykapłani i ich poplecznicy, dopiero potem zmanipulowany przez nich tłum. Ta odpowiedzialność zbiorowa pobrzmiewa przez...
[pozostało do przeczytania 32% tekstu]
Dostęp do artykułów: