Warto dbać o zapewnienie dobrego klimatu inwestycyjnego

Polska w dłuższej perspektywie czasowej będzie musiała stawić czoło różnym wyzwaniom, takim jak starzejące się społeczeństwo czy wpływ rewolucji technologicznej na gospodarkę i rynek pracy. Tu mogą pomóc właśnie inwestorzy zagraniczni. Chodzi nie tylko o napływ kapitału, lecz także o know-how, doświadczenie firm, dostęp do zaawansowanych technologii – mówi Chris Beale. Z partnerem zarządzającym Funduszu Alinda Capital Partners, właściciela spółki Emitel, rozmawia Patrycja Modracka

Jak Pan ocenia Polskę jako miejsce do inwestycji z punktu widzenia zagranicznych inwestorów?
Polska jest nie tylko największą gospodarką w Europie Środkowej, lecz
[pozostało do przeczytania 83% tekstu]
Dostęp do artykułów: