Inkubator Łańcuchów Polskiej Wartości Dodanej

Z przeprowadzonej przez nas analizy projektu ustawy Ministerstwa Rozwoju z 19 października 2017 r. o Fundacji Platforma Polskiego Przemysłu Przyszłości wynika, że koncentruje się on głównie na wspomaganiu konkurencyjności przedsiębiorców: polskich, tj. zarejestrowanych na terenie Polski; zajmujących się wytwarzaniem; działających na rynku globalnym; występujących jako pojedyncze firmy.

Opinia przedstawiona projektodawcy w trybie konsultacji publicznej wskazuje na niepokojące naszym zdaniem zjawiska. W projekcie brak jest widocznego wspomagania: po pierwsze – polskich przedsiębiorców z kapitałem rodzimym. A to właśnie oni, a nie przedsiębiorcy polscy z kapitałem zagranicznym potrzebują szczególnego wsparcia. Po drugie – firm działających w fazach przed- i poprodukcyjnych łańcucha wartości dodanej, generujących potencjalnie największą taką wartość, a zarazem siłę konkurencyjną. Wspomagana faza produkcyjna tworzy wartość najniższą (por. artykuł Piotra Hofmana pt. „Krzywa uśmiechu” w styczniowym „Nowym Państwie”). Po trzecie – dla działań firm z kapitałem polskim na rynku krajowym, gdzie firmy te są sukcesywnie wypierane przez podmioty z kapitałem zagranicznym. Po czwarte – wobec firm, chcących się agregować w ramach łańcuchów wartości dodanej (VAC), nakierowanych całościowo na produkt. Jakkolwiek w projekcie na liście wspieranych podmiotów widnieją także klastry innowacyjne, to jak dotąd najczęściej nie bazują one w Polsce na całościowych VAC.

Niniejszy felieton poświęcamy głównie ostatniemu aspektowi z powyższej listy. Pamiętajmy, że na rynku globalnym siła konkurencyjna wyrażana jest przez wartość dodaną, wnoszoną przez umieszczane na tym rynku produkty. Wartość taka, tworzona przez pojedyncze MiŚP, jest z zasady dużo mniejsza niż możliwa do uzyskania w formule VAC. Dlatego też dla globalnej konkurencyjności podmiotowej polskiej gospodarki niezwykle ważne jest wspieranie krajowych VAC.

Działania na rzecz wzrostu...
[pozostało do przeczytania 34% tekstu]
Dostęp do artykułów: