Racjonalny patriotyzm gospodarczy

Patriotyzm może być rozumiany: emocjonalnie, jako miłość i gotowość poświęceń dla kraju – ojczyzny, bądź racjonalnie, jako tworzenie, rozwijanie, akceptacja i preferowanie (pod akronimem TRAP) warunków i rozwiązań racjonalnie korzystnych dla kraju ojczystego, a co za tym idzie– bezpośrednio bądź pośrednio dla jego obywateli, tj. narodu, zgodnie z jego definicją w Konstytucji RP. Z perspektywy RPG – racjonalnego patriotyzmu gospodarczego – TRAP powinien być tak skonstruowany, aby w sposób czytelny prowadzić do wzrostu podmiotowości oraz ekonomicznego dobrostanu narodu, tj. obywateli polskich – działających zarówno w kraju, jak i za granicą, z podkreśleniem rangi działalności krajowej
[pozostało do przeczytania 74% tekstu]
Dostęp do artykułów: