Jan Parczewski

29 stycznia br. odbyła się w Sejmie konferencja „Związki gospodarcze o strukturze sieciowej  i integracji produktowej działające na bazie wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych”. Organizatorami byli Klub Kukiz’15 oraz Konfederacja na rzecz Reform Ustrojowych. W konferencji, oprócz reprezentacji przedsiębiorców i ich związków, brali udział posłowie i przedstawiciele rządu. Przewodniczył jej poseł Jarosław Sachajko. Konferencja objęta została merytorycznym patronatem Rady. Organizatorzy zaprezentowali tezę, że pomimo 28 lat transformacji ustrojowej w Polsce nie wykształciły się struktury gospodarcze właściwe dla współczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki rynkowej.   Zdaniem organizatorów związki gospodarcze o strukturze sieciowej i integracji produktowej,...
Z przeprowadzonej przez nas analizy projektu ustawy Ministerstwa Rozwoju z 19 października 2017 r. o Fundacji Platforma Polskiego Przemysłu Przyszłości wynika, że koncentruje się on głównie na wspomaganiu konkurencyjności przedsiębiorców: polskich, tj. zarejestrowanych na terenie Polski; zajmujących się wytwarzaniem; działających na rynku globalnym; występujących jako pojedyncze firmy. Opinia przedstawiona projektodawcy w trybie konsultacji publicznej wskazuje na niepokojące naszym zdaniem zjawiska. W projekcie brak jest widocznego wspomagania: po pierwsze – polskich przedsiębiorców z kapitałem rodzimym. A to właśnie oni, a nie przedsiębiorcy polscy z kapitałem zagranicznym potrzebują szczególnego wsparcia. Po drugie – firm działających w fazach przed- i poprodukcyjnych łańcucha...
„Puls Biznesu” zorganizował 23 października 2017 r. ósmą edycję debaty „Czas na Patriotyzm Gospodarczy”, tym razem pod hasłem „Polska 4.0”. Tradycyjnie już wzięli w niej udział przedstawiciele pierwszej ligi (a raczej ekstraklasy) ze świata polskiej polityki i gospodarki. Chciałbym zwrócić uwagę na lejtmotyw tychże debat, jakim jest patriotyzm gospodarczy – ustosunkowując się przy tej okazji do całości mainstreamowego przekazu, w którym prym wiedzie obecnie obóz „dobrej zmiany”. Ze względu na bardzo ograniczone ramy niniejszego felietonu, skupię się głównie na uwagach syntetycznych. Z przykrością wypada mi skonstatować bezradność większości mainstreamowych polityków i publicystów w mierzeniu się z pojęciem „patriotyzm gospodarczy”. Dotyczy to zarówno przedstawicieli z lewej, jak i z...
Patriotyzm może być rozumiany: emocjonalnie, jako miłość i gotowość poświęceń dla kraju – ojczyzny, bądź racjonalnie, jako tworzenie, rozwijanie, akceptacja i preferowanie (pod akronimem TRAP) warunków i rozwiązań racjonalnie korzystnych dla kraju ojczystego, a co za tym idzie– bezpośrednio bądź pośrednio dla jego obywateli, tj. narodu, zgodnie z jego definicją w Konstytucji RP. Z perspektywy RPG – racjonalnego patriotyzmu gospodarczego – TRAP powinien być tak skonstruowany, aby w sposób czytelny prowadzić do wzrostu podmiotowości oraz ekonomicznego dobrostanu narodu, tj. obywateli polskich – działających zarówno w kraju, jak i za granicą, z podkreśleniem rangi działalności krajowej, zarówno konsumentów, jak i producentów, występujących bezpośrednio bądź pośrednio, biernie bądź czynnie, w...
Klaus Schwab, jeden z uznanych autorytetów w obszarze 4. rewolucji przemysłowej, pisze, wskazując m.in. na znaczenie aspektów pozatechnicznych rewolucji: „Z ogromu wyzwań, z jakimi musi się dziś zmierzyć świat, bodaj najbardziej przytłaczające jest to, jak przeprowadzić czwartą rewolucję przemysłową. (…) Nowe technologie i rozwiązania łączą świat fizyczny, cyfrowy i biologiczny w sposób, który całkowicie przeobrazi ludzkość. Do jakiego stopnia będzie to transformacja pozytywna, zależeć będzie od tego, jak będziemy sobie radzić z niebezpieczeństwami i możliwościami, które podczas tej przemiany napotkamy”. Nie wchodząc w aspekty techniczne tejże rewolucji, przedstawiam następującą tezę: realizowany przez polski rząd, a ściślej przez Ministerstwo Rozwoju, model reindustrializacji polskiej...