Poszukiwanie patriotyzmu gospodarczego

„Puls Biznesu” zorganizował 23 października 2017 r. ósmą edycję debaty „Czas na Patriotyzm Gospodarczy”, tym razem pod hasłem „Polska 4.0”. Tradycyjnie już wzięli w niej udział przedstawiciele pierwszej ligi (a raczej ekstraklasy) ze świata polskiej polityki i gospodarki. Chciałbym zwrócić uwagę na lejtmotyw tychże debat, jakim jest patriotyzm gospodarczy – ustosunkowując się przy tej okazji do całości mainstreamowego przekazu, w którym prym wiedzie obecnie obóz „dobrej zmiany”.

Ze względu na bardzo ograniczone ramy niniejszego felietonu, skupię się głównie na uwagach syntetycznych. Z przykrością wypada mi skonstatować bezradność większości mainstreamowych polityków i publicystów w mierzeniu się z pojęciem „patriotyzm gospodarczy”. Dotyczy to zarówno przedstawicieli z lewej, jak i z prawej strony sceny politycznej. Stawiam tezę, iż przyczyną wspomnianej bezradności jest określony paradygmat gospodarki, w którym osoby te tkwią realnie i mentalnie. To wszechogarniający obecnie paradygmat gospodarki krajowej, nazywanej w sposób zupełnie nieoczywisty „narodową”, mierzonej poprzez PKB (produkt krajowy brutto). Paradygmat ten rozpoczął swój umowny byt od konferencji w Bretton Woods w 1944 r. Z kolei paradygmat gospodarki obywatelskiej, której skądinąd należałoby się w sposób naturalny określenie „narodowa”, mierzony jest za pomocą PNB (produktu narodowego brutto). Paradygmat ten funkcjonował powszechnie w USA i innych krajach świata przed 1944 r. Obecnie PNB jako wskaźnik pomocniczy publikowany jest przez 17 krajów spośród unijnej „dwudziestki ósemki”.

W mającym kosmopolityczny rodowód świecie PKB patriotyzm gospodarczy jest w istocie bytem pozasystemowym, egzotycznym i kalekim merytorycznie, niezdolnym do poprawnego zdefiniowania. Funkcjonujące obecnie mainstreamowe próby zdefiniowania patriotyzmu gospodarczego sprawiają wrażenie przyczynkarskich, wewnętrznie niespójnych i/lub wręcz formalnie błędnych, w żaden sposób nie budując...
[pozostało do przeczytania 41% tekstu]
Dostęp do artykułów: