RG SW: Program „Kapitał Polonii”

Końcówka roku to dla nas szereg wydarzeń i spotkań dotyczących podjętego przez Radę programu –„Kapitał Polonii”. Już w najbliższą niedzielę, 3 grudnia, odbędzie się spotkanie w rezydencji Konsula RP w Hamburgu z Polonią żyjącą w Niemczech. To kolejne wydarzenie w ramach projektu Kapitał Polonii, prowadzonego w Radzie Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa.

Jego celem jest przedstawienie przez reprezentantów Rady celów i założeń programu przedsiębiorcom polonijnym. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną najważniejsze założenia tego projektu, uczestnicy dowiedzą się m.in., dlaczego warto inwestować w Polsce, a także co Rada może zrobić, aby im to ułatwić. W trakcie spotkania zaprezentowana zostanie nowa wersja „Przewodnika”, będącego informatorem o sytuacji ekonomicznej w Polsce. Po prezentacji pod Paryżem na Światowym Zjeździe Klubów „Gazety Polskiej” będzie to następna okazja do spotkania przedstawicieli Rady ze środowiskiem polonijnych przedsiębiorców. Na spotkanie zaproszeni zostali mali i średni polscy przedsiębiorcy zainteresowani tematem ewentualnego zainwestowania w ojczyźnie. Akcja Kapitał Polonii wpisuje się niejako w wypowiedzi wygłaszane przez przedstawicieli rządu, zachęcające polską emigrację do powrotu do kraju. Chcemy jako Rada, aby te deklaracje nabrały realnych kształtów, zależy nam na wysłuchaniu i poznaniu potrzeb oraz obaw Polaków żyjących za granicą, a pragnących w takiej lub innej formie zaangażować się w budowanie Kapitału Polonii. Widzimy w tej akcji ogromny potencjał i szansę także dla małego i średniego polskiego biznesu, chcącego wyruszyć ze swoją działalnością poza Polskę. Tutaj także liczymy na pomoc i doświadczenie Polonii. Jesteśmy zdania, że bezpośrednie spotkania i rozmowy stworzą podwaliny pod dalszą współpracę między Polakami w kraju i za granicą. Dzięki temu wspólnie zbudujemy Kapitał Polonii. Na potrzeby tego spotkania i naszych dalszych działań opracowaliśmy ankietę, która określić ma obszary...
[pozostało do przeczytania 49% tekstu]
Dostęp do artykułów: