Przeciąć reprywatyzacyjny węzeł gordyjski. Rozmowa z prof. Kamil Zaradkiewicz, dyrektorem Departamentu Prawa Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Nie można zapominać o tym, że państwo polskie stara się dziś zadośćuczynić za krzywdy, których dokonał obcy, narzucony nam reżim, bo tym w istocie była PRL. Jednak odpowiedzialność państwo może przyjąć na siebie jedynie w takim stopniu i takiej skali, w jakiej jest to możliwe dla udźwignięcia przez całe społeczeństwo – mówi prof. Kamil Zaradkiewicz.Posłowie PO twierdzą, że projekt ustawy reprywatyzacyjnej autorstwa Pana oraz wiceministra Patryka Jakiego to właściwie przepisanie ich projektu z...
[pozostało do przeczytania 93% tekstu]
Dostęp do artykułów: