Wieści z UE

Odszkodowania dla Kościołów

Rząd Czech przyjął projekt ustawy o rekompensatach dla Kościołów za mienie skonfiskowane im przez komunistyczne władze. Ustawa przewiduje, że 17 działających w Czechach Kościołów otrzyma w ciągu 30 lat ponad 59 mld koron (2,3 mld euro) odszkodowania. Zostanie im też zwrócona ponad połowa skonfiskowanych nieruchomości. Wypłata odszkodowań ma się zacząć już w tym roku. Równolegle państwo stopniowo ograniczy pomoc finansową dla Kościołów.

Duńskie oszczędności

Rządowa Warszawa wydała na „prezydencję” oficjalnie 115 mln euro, a Dania, która przewodzi UE od 1 stycznia, zamierza wydać na ten cel tylko 35 mln. Dania chce m.in. zorganizować znacznie mniej spotkań politycznych i eksperckich.

Agencje ratingowe na celowniku

Władze UE, po obniżeniu ocen wiarygodności kredytowej 9 państw strefy euro, w tym Francji, dążą do zaostrzenia unijnych przepisów dotyczących działania agencji ratingowych. Mają one umożliwić europejskim firmom zaskarżanie agencji do sądów oraz zwiększyć przejrzystość wystawianych przez nie ocen. Plany te popiera większość rządów UE i Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.
[pozostało do przeczytania -6% tekstu]
Dostęp do artykułów: