Pakistan Kolejne rozczarowanie demokracją

Chybiona wiara w demokrację

Obecny okres rządów cywilnych trwa od 2008 r., kiedy amerykańska dyplomacja skłoniła wojskowego dyktatora gen. Perweza Muszarrafa do ugody z opozycją i przywrócenia demokracji. Celem miało być wzmocnienie rządu w Islamabadzie w sytuacji rosnącej niepopularności prezydenta Muszarrafa i jego uwikłania w konflikt z władzą sądowniczą. Polityczny kompromis miał pogłębić zaangażowanie Pakistanu w sojusz z USA i wojnę z terroryzmem, a przy okazji złagodzić medialną krytykę Stanów Zjednoczonych za wybiórcze wspieranie demokracji na świecie. Szybko okazał się jednak niefortunny zarówno dla Pakistanu, jak i interesów amerykańskich.

[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: