Nie ma miejsca na partię prezydencką. Z dr. hab. Rafałem Chwedorukiem, politologiem z Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawia Magdalena Złotnicka

Scenariusz ośrodka prezydenckiego zakładający całkowite uniezależnienie się od PiS-u miałby szanse na realizację jedynie w momencie, w którym partia rządząca znacząco zaczęłaby tracić w sondażach. Obecnie nie ma racji bytu, trafia w próżnię. PiS bez Andrzeja Dudy może przegrać wybory prezydenckie, ale przetrwa. Andrzej Duda bez poparcia PiS nie uzyska reelekcji – uważa dr hab. Rafał Chwedoruk.

Dobiegające końca wakacje przyniosły pierwszą tak znaczącą różnicę zdań między partią rządzącą a prezydentem. Andrzej Duda zawetował projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Następnie zdecydował, że w Święto Wojska Polskiego nie zostaną wręczone nominacje generalskie. Czy spodziewa się Pan, że różnice między obozem władzy i głową państwa będą się pogłębiać?
Tak. Ze strony ośrodka prezydenckiego od wielu miesięcy dobiegały sygnały niezadowolenia z podziału ról i władzy w obrębie szeroko pojętej formacji rządzącej. W konsekwencji rozstrzygnięć konstytucyjnych prezydent RP występuje w dwóch rolach – musi być ponadpartyjnym arbitrem i zarazem częścią obozu władzy, która ma wpływ przynajmniej na sprawy zagraniczne i obronność. Właściwie wszyscy dotychczasowi prezydenci w mniejszym lub większym stopniu miotali się pomiędzy tymi dwiema rolami.
Nawiasem mówiąc, jeśli idzie o kwestie związane z armią, to warto przypomnieć, że od czasów Lecha Wałęsy niejako prawem kaduka zakonserwowano stan z początku transformacji, czyli rozwiązanie zakładające, że pieczę nad Ministerstwem Obrony Narodowej i sprawami zagranicznymi miał prezydent. Chodziło o to, by istniał gwarant, że Polska nie ucieknie chyłkiem z Układu Warszawskiego ani nie dokona rewolucyjnych zmian w resortach mundurowych. Kolejni prezydenci nie byli jednak skłonni rezygnować z tych praw. Mimo że konstytucja z 1997 r. nieco je rozmiękczyła, to efekt pozostał. Ponadto MON jest po prostu łakomym kąskiem dla każdego polityka i wpływy mają tam istotne...
[pozostało do przeczytania 80% tekstu]
Dostęp do artykułów: