Czwarta rewolucja przemysłowa

Klaus Schwab, jeden z uznanych autorytetów w obszarze 4. rewolucji przemysłowej, pisze, wskazując m.in. na znaczenie aspektów pozatechnicznych rewolucji: „Z ogromu wyzwań, z jakimi musi się dziś zmierzyć świat, bodaj najbardziej przytłaczające jest to, jak przeprowadzić czwartą rewolucję przemysłową. (…) Nowe technologie i rozwiązania łączą świat fizyczny, cyfrowy i biologiczny w sposób, który całkowicie przeobrazi ludzkość. Do jakiego stopnia będzie to transformacja pozytywna, zależeć będzie od tego, jak będziemy sobie radzić z niebezpieczeństwami i możliwościami, które podczas tej przemiany napotkamy”.

Nie wchodząc w aspekty techniczne tejże rewolucji, przedstawiam następującą tezę: realizowany przez polski rząd, a ściślej przez Ministerstwo Rozwoju, model reindustrializacji polskiej gospodarki ma charakter technicystyczny i ograniczony został zasadniczo do obszaru produkcji materialnej, związanej z 4. rewolucją przemysłową, w którym to obszarze opłacalność materialnych działań wytwórczych w sposób dramatyczny staje się coraz niższa. Obszar ten nie obejmuje znacznie bardziej profitujących dla większości firm rodzimych obszarów przed- i poprodukcyjnych, co w perspektywie zamiast wzmacniać, może osłabiać konkurencyjność tychże firm.

W tworzonej obecnie (2016/2017) przez Ministerstwo Rozwoju fundacji Polska Platforma Przemysłu 4.0 (PPP4.0) wspomagane są praktycznie wyłącznie materialne działania w łańcuchu wartości dodanej, tj. produkcja. Próby doprowadzenia do racjonalnej dyskusji z odpowiedzialną za program kadrą ministerstwa co do potrzeby zmiany podejścia wraz z propozycjami rozwiązań spełzły jak dotąd na niczym. Co ciekawe, ekspertyza PARP z 2015 r. formułuje wnioski przeciwne: „Celem wsparcia publicznego powinna być (…) integracja wertykalna pozwalająca firmom korzystać z możliwości tworzenia wartości dodanej na skrajach łańcucha wartości lub zorganizowanie współpracy w ramach łańcucha na obszarze kraju, co znacząco...
[pozostało do przeczytania 45% tekstu]
Dostęp do artykułów: