W stronę „monarchii Karola Wielkiego”

Zachwyty euroentuzjastów nad zwycięstwem Emmanuela Marcona są dowodem co najmniej braku orientacji w rzeczywistości, skądinąd charakterystycznego dla ludzi tego nurtu.

Le Pen obiecuje wyprowadzenie Francji ze strefy euro, z Schengen i z NATO, uznaje aneksję Krymu i widzi w Rosji strategicznego partnera. Jej triumf byłby ciosem dla NATO i oznaczałby francusko-rosyjskie współdziałanie w zakresie wypierania USA z Europy i wykrojenia na jej wschodzie uznanej przez Zachód rosyjskiej strefy wpływów. Uderzałoby to w fundamentalne interesy Rzeczypospolitej. W kampanii wyborczej mówi się jednak różne rzeczy. Opuszczenie NATO może być rozumiane albo jako całkowite zeń wystąpienie, albo jako powrót do sytuacji z lat 1966–2009, gdy Francja nie należała do struktur wojskowych Sojuszu, pozostając jednak politycznie jego członkiem. Le Pen usiłowałaby pewnie popchnąć Francję i UE na tory prorosyjskie, ale będąc wrogiem establishmentu unijnego, wcale nie musiałaby w tym działaniu być skuteczna. Pozostaje pytanie, czy dla interesów Polski i Europy Środkowej groźniejszy jest otwarcie prorosyjski polityk zachodni, bez poparcia głównego nurtu UE, czy też polityk umiarkowanie prorosyjski, ale obdarzony poważaniem unijnego centrum. Innymi słowy – program Le Pen był w tych punktach dla Polski groźny, ale jej zdolność do jego realizacji ograniczona. W pozostałych punktach programu kandydatka FN paradoksalnie działałaby na korzyść Polski. Powrót Francji do waluty narodowej i jej wystąpienie z Schengen przekreśliłyby plan „Europy dwóch prędkości”. „Pierwsza prędkość” bez Francji byłaby bowiem niemożliwa. Odrzucona zostałaby groźna koncepcja instytucjonalnego podziału państw członkowskich na dwie kategorie – euroland i reszta przez powołanie osobnych budżetów, ciał decyzyjnych i urzędów, z faktyczną niemożnością ich zintegrowania w przewidywalnej przyszłości. Oczywiście w zamian triumf Le Pen groziłby Frexitem.

Macron w swym programie był znacznie...
[pozostało do przeczytania 66% tekstu]
Dostęp do artykułów: