Jak pozbyć się Macedonii

Spór o starożytność

Przykład porozumienia grecko-macedońskiego pokazuje, że umowy z założenia i nazwy tymczasowe mogą się okazać nadspodziewanie trwałe. Porozumienie zawarte w 1995 r. miało obowiązywać do czasu rychłego, jak zakładano, podpisania ostatecznego układu regulującego stosunki Grecji i Macedonii. Chociaż minęło 16 lat, nic nie wskazuje na to, by nowe ustalenie miało zastąpić dawne. Nawet jeśli oba kraje od czasu do czasu wykonują pojednawcze gesty – Grecja np. deklaruje generalnie poparcie dla aspiracji europejskich Macedonii, ta zaś prosi Ateny o przychylność w tej sprawie. W praktyce jednak nic z tego nie wynika.

Konflikt grecko-
[pozostało do przeczytania 85% tekstu]
Dostęp do artykułów: