Innowacyjne koło napędowe gospodarki

Uczestnicy zakończonego w Warszawie IV Kongresu Klastrów Polskich dyskutowali o ich roli w gospodarczym rozwoju Polski

Jak podaje rządowy Portal Innowacji, klastry to geograficzne skupiska wyspecjalizowanych podmiotów, działających w pokrewnych lub komplementarnych branżach, jednocześnie współdziałających i konkurujących ze sobą. Tworzą je firmy, instytuty badawcze, instytucje otoczenia biznesu i podmioty publiczne.
– Są one warunkiem sine qua non rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Duże – stanowią koło napędowe gospodarki. Chcemy zasypać dzięki nim lukę pomiędzy Polską A i B – stwierdziła podczas kongresu wiceminister rozwoju Jadwiga
[pozostało do przeczytania 71% tekstu]
Dostęp do artykułów: