Alternatywne widma przyszłości

Podstawową miarą tego lęku jest jego całkowita irracjonalność, łatwo dostrzegalna w zderzeniu z mizernymi efektami czteroletnich poszukiwań uzasadnienia tezy o „PiS-owskich zbrodniach”. Kłamstwa propagandystów okazują się wyjątkowo czytelne, gdy demagogię i medialny terroryzm zastąpimy rzeczowymi argumentami i spróbujemy wskazać prawdziwe zagrożenia, odpowiadając na pytanie: co czeka Polaków, jeśli obecnej koalicji ponownie powierzą swój los i zdecydują o oddaniu władzy na kolejne lata?

Nie trzeba w tym celu snuć domysłów ani posługiwać się insynuacjami. Ostatnie cztery lata rządów PO–PSL przyniosły dość dowodów, na których można oprzeć opis realiów po 2011 r. i przedstawić
[pozostało do przeczytania 91% tekstu]
Dostęp do artykułów: