Złota riposta dla Grossów

Środowisko „Glaukopisu”

Tytuł recenzowanej książki wskazuje, że jest ona naukową polemiką z nagłośnioną w ostatnich miesiącach przez liberalno-lewicowe media publikacją małżeństwa mieszkającego na stałe w USA: socjologa Jana T. Grossa oraz filologa Ireny Grudzińskiej-Gross. W istocie jednak tylko część tekstów zawartych w „Złotych sercach” odnosi się czy polemizuje bezpośrednio z rewelacjami Jana Grossa, zarzucającymi po raz kolejny Polakom współudział w Holokauście oraz w rabunku i profanacji zwłok zgładzonych Żydów.

Autorzy książki jakkolwiek byli zainspirowani tekstem Grossów, to jednak postanowili potraktować problem relacji polsko-żydowskich w XX w. tyleż ambitnie, co i w szerokim kontekście jego złożoności oraz wielobarwności. W efekcie zaprezentowali polskiemu czytelnikowi wyniki własnych, często wieloletnich badań naukowych, nie tylko z zakresu historii, ale także takich dziedzin jak prawo, teologia czy socjologia. A skoro mowa o autorach „Złotych serc”, to warto pochylić się może nie tyle nawet nad ich sylwetkami i opisywać szczegółowo z osobna dorobek naukowy każdego, ile przybliżyć raczej środowisko, z jakiego się wywodzą i które zarazem tworzą.

Większość osób, których teksty znalazły się w omawianym zbiorze, skupiona jest wokół jednego z najciekawszych intelektualnie pism ostatniej dekady ukazujących się w Polsce, a mianowicie wychodzącego już nieprzerwanie ósmy rok pisma historyczno-społecznego „Glaukopis”. Redaktorem naczelnym tego konserwatywnego periodyku jest wymieniony wyżej redaktor książki i zarazem autor zamieszczonego w niej doskonałego tekstu o propagandzie Ruchu Narodowego wobec Żydów w okresie przedwojennym i w czasie wojny, dr Wojciech Muszyński. Wśród członków redakcji „Glaukopisu” oraz Rady Programowej tego pisma odnajdujemy kolejne nazwiska autorów „Złotych serc”. Jest więc znany chyba w całej Polsce, za sprawą choćby publikacji „SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii”, dr Piotr...
[pozostało do przeczytania 80% tekstu]
Dostęp do artykułów: