Nadwiślański apartheid

Czy to jest demokracja? 600 000 osób chce zmiany obowiązującego prawa. Są wyrazicielami woli większości: od kilku lat zdecydowana większość Polaków jest za całkowitym zakazem aborcji. A nic się w tej kwestii nie zmieni i dalej będzie tak, jak jest. Jeśli demokracja ma być wyrazem woli demosu, to widać tu jak na dłoni, że mamy do czynienia z systemem oligarchicznym. Co więcej, może też stać się nieszczęście. Próba przeprowadzenia przez większość swojej woli może zaowocować tym, że następna ekipa przestawi radykalnie wajchę w lewo. Mówiąc językiem niektórych liberałów, „konserwatywny fanatyzm może utorować drogę zapateryzmowi”. Ale Polska to nie Hiszpania, i ten zapateryzm polityków, oligarchów, nie znajduje oddźwięku poza marginalnymi grupami społeczeństwa. Marginalnymi liczebnie, choć umieszczonymi po części w centrum polskiej sceny publicznej. Taki nadwiślański apartheid.

A i Unia Europejska niczego już nie ukrywa. Zmusiła Węgry do zaprzestania kampanii antyaborcyjnej, bo sfinansowana została z unijnych pieniędzy. Na plakatach zamieszczone było zdjęcie poczętego dziecka z podpisem „Rozumiem, że nie jesteś na mnie gotowa, ale proszę cię, oddaj mnie do adopcji. Pozwól mi żyć”. I na to z ust Viviane Reding, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, padły takie słowa: „Państwa członkowskie nie mogą wykorzystywać funduszy europejskich w celu finansowania inicjatyw antyaborcyjnych. Ta kampania jest sprzeczna z wartościami europejskimi”. Prawo do aborcji wartością europejską! Nieźle.

I żadnego znaczenia nie ma, że jest to w istocie kampania proadopcyjna. Węgrzy wymierają. Próbują ratować się przed demograficzną zapaścią. Ale co to obchodzi Brukselę. Ważne są „wartości”. Maski spadają. Jednak to nie wszystko. Unia próbuje też zmusić Węgry do zmiany konstytucji! Parlament Europejski chce usunięcia z węgierskiej ustawy zasadniczej sformułowania „życie płodu jest chronione od chwili poczęcia”, chce też, by przyznano przywileje mniejszościom. Czy można...
[pozostało do przeczytania 57% tekstu]
Dostęp do artykułów: