Nie chcieć, nie móc i nie podskakiwać

Poparcie dla banałów

A prawda jest taka, że co pół roku, zgodnie z traktatowymi ustaleniami, jeden z krajów Unii pełni tzw. prezydencję, coś w rodzaju fikcyjnych rządów bez prerogatyw. Ale efekt propagandowy murowany, jak się władza spręży. I wielu obywateli da się na ten blichtr nabrać. Będą konferencje, spotkania, odwiedziny różnych prezydentów oraz premierów, o ministrach nie zapominając. I tak do nowego roku 2012. A co może nasz rząd zrobić w czasie tego półrocza? Według przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzego Buzka, który notabene zakończy swoją prezydencję też 1 stycznia 2012 r., polski rząd będzie dbał o jedność UE. A jak to zrobi? No zrobi, bo jak powiadomił nas Jerzy Buzek: jest pełne poparcie wszystkich ugrupowań w Parlamencie Europejskim dla polskich priorytetów. Nie przypominam sobie, aby PE nie ogłaszał pełnego poparcia przed czyjąkolwiek prezydencją. Najpierw jest poparcie, a potem rozczarowanie. Jak zwykle.

A jakie to są priorytety? Buzek: Polska prezydencja będzie dbała o jedność unijną, o metodę wspólnotową, wspólne działanie w Unii Europejskiej w zakresie tworzenia wspólnego rynku, a także wieloletnich ram finansowych. Byłby to całkowity bełkot, gdyby nie uwaga szefa PE, że mogą polską prezydencję czekać różne trudności związane z nieoczekiwanymi wydarzeniami. I to jest jedyne zdanie, które ma sens. Nieoczekiwane wydarzenia już są, a będzie ich więcej, dużo więcej. W Europie i w Polsce. Co będzie, jeśli mimo zmasowanej propagandy sukcesu Platforma Obywatelska przegra wybory do Sejmu, albo jak dobrze pójdzie, wygra z wynikiem niepozwalającym jej na samodzielne rządzenie? Wybory będą znacznie bardziej zaprzątać media niż tuskowa dbałość o jedność Unii Europejskiej. Nie tylko polskie, europejskie również. A co będzie, jeśli kłopoty finansowe krajów strefy euro zepchną polskie priorytety na całkowity margines?

Nie warto zawracać sobie głowy priorytetami polskiej prezydencji, bo są...
[pozostało do przeczytania 69% tekstu]
Dostęp do artykułów: