Gaz z łupków dla Polaków

Wyniki badania opinii publicznej IG są tymczasem dość jednoznaczne. 82 proc. pytanych Polaków uważa, że państwo polskie powinno inwestować w wydobycie gazu łupkowego. W tej kwestii 14 proc. ankietowanych nie ma własnego zdania, a 4 proc. jest przeciw lub zdecydowanie przeciw. Aż 80 proc. respondentów jest zgodnych, że Polska powinna rozwijać własne technologie wydobycia i eksploatacji gazu łupkowego. Tylko 2 proc. jest zdecydowanie przeciw temu twierdzeniu. Przytłaczająca większość – 85 proc. ankietowanych – jest zdania, że nasz kraj musi sprawować kontrolę nad złożami gazu. Przeciwną opinię wyraża zaledwie 2 proc. pytanych. Większość Polaków sądzi, że wydobycie gazu z łupków powinno być domeną firm krajowych. Taki pogląd ma 74 proc. pytanych. 9 proc. respondentów sądzi, że eksploatacją rodzimych złóż mogą zająć się także przedsiębiorstwa zagraniczne. – Z badania wynika jasno, że obywatele oczekują większej kontroli nad złożami ze strony państwa, a także dominującego zaangażowania rodzimych firm w przedsięwzięcia związane z poszukiwaniami i eksploatacją gazu łupkowego – podsumowuje Sommer.
[pozostało do przeczytania -1% tekstu]
Dostęp do artykułów: