Priorytet: gaz łupkowy

Niezależność energetyczna Europy przed 2020 r.?

Istotne problemy tego sektora były ostatnio przedmiotem kilku polsko-amerykańskich konferencji. W marcu br. przedstawiciele polskiego rządu oraz eksperci przebywali w Stanach Zjednoczonych. Zapoznali się z technologią wydobycia gazu łupkowego i regulacjami prawnymi obowiązującymi w USA. W Warszawie 10 maja odbył się polsko-amerykański „The Poland – U.S. Energy Roundtable”, a 18 maja Ambasada USA i Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zorganizowały w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie konferencję pt.: „Gaz łupkowy – optymalne wykorzystanie nowego źródła energii w Europie”.

Polska jest jednym z czterech
[pozostało do przeczytania 88% tekstu]
Dostęp do artykułów: