Tygodnik, który nie pudrował

Przez te 37 tygodni „Tysol” był prawdziwą kuźnią kadr, zresztą nie tylko dziennikarskich, ale także naukowych i politycznych.

Postulaty aktualne do dziś

13 maja br. połączonymi siłami IPN, Stowarzyszenia Wolnego Słowa i „Tygodnika Solidarność” z okazji 30-lecia istnienia „TS” została zorganizowana rocznicowa konferencja. Prezentowała ona cztery różne zespoły panelistów na różnych etapach i w rozmaity sposób powiązanych z tygodnikiem.

I tak Grzegorz Majchrzak z IPN opowiadał o kontrowersjach wokół pierwszego „TS”, podobno „zbyt intelektualnego i niedostosowanego do środowiska robotniczego”, któremu z jednej strony zarzucono „antypartyjność
[pozostało do przeczytania 80% tekstu]
Dostęp do artykułów: