Sąd: obrońca Krzyża bezprawnie w psychiatryku

O bezpodstawnym przetrzymaniu zostały powiadomione organy ścigania. Wkrótce, 5 października 2010 r., rozpoczął się proces dotyczący bezzasadnego przetrzymania w szpitalu psychiatrycznym. Na kolejnych rozprawach zeznawały zarówno osoby, które towarzyszyły Kossakowskiemu pod Pałacem Prezydenckim, jak też strażnicy miejscy i policjanci oraz lekarz, który zadecydował o przyjęciu Kossakowskiego na oddział. 30 grudnia 2010 r., po wysłuchaniu wszystkich zeznań, sąd pierwszej instancji wydał wyrok, z którego wynikało, że nie zachodziły przesłanki z art. 23 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego do przyjęcia Kossakowskiego do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody. Jednocześnie sąd uznał, że mogły zajść przesłanki z art. 24 tej samej ustawy, w którym jest mowa o tym, że „osoba, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie, może być przyjęta bez zgody wymaganej w art. 22 do szpitala w celu wyjaśnienia tych wątpliwości”.

Od tej części postanowienia końcowego Kossakowski i jego pełnomocnik postanowili się odwołać. Powodem miało być także to, że sąd pierwszej instancji zakwestionował wiarygodność świadków zeznających na prośbę Kossakowskiego.

Rozprawa w VI Wydziale Cywilnym Rodzinnym Odwoławczym odbyła się 17 maja br. Kossakowski wygrał – sąd apelacyjny uznał, że owszem, nie zachodziły przesłanki z art. 23, a art. 24 w ogóle nie powinien być rozpatrywany.

Na każdej z rozpraw Kossakowskiemu towarzyszyło wiele zaprzyjaźnionych z nim osób, które także przychodzą modlić się na Krakowskie Przedmieście. Na ostatniej rozprawie wprawiło to nawet w zakłopotanie sąd. – Pani sędzia była przerażona, kiedy zobaczyła, jak wiele osób przyszło mnie wesprzeć. Chciała utajnić obrady, ostatecznie jednak zgodziła się na obecność publiczności, upominając ją jednak, że ma zachować spokój – opowiada „GP...
[pozostało do przeczytania -0% tekstu]
Dostęp do artykułów: