Zamrażanie „Zielonej wyspy”

Powrót do strategii Balcerowicza

Bezpośrednio po decyzji złoty umocnił się o 2–3 gr do głównych walut. Wartość euro spadła nawet do 3,8894 zł. Później proces aprecjacji uległ odwróceniu, bo pogorszyły się nastroje na rynkach globalnych, złoty nie poprawił spodziewanej relacji do dolara, euro i szwajcarskiego franka o 4–5 gr. To sygnał, że decyzja RPP była błędna także co do umocnienia złotego.

Rada przyznaje pośrednio, że chce hamowania gospodarki: „kontynuacja ożywienia gospodarczego w Polsce wraz z dalszym wzrostem zatrudnienia może prowadzić do stopniowego wzrostu presji płacowej, a w konsekwencji utrzymania się nasilonej presji inflacyjnej”. To
[pozostało do przeczytania 68% tekstu]
Dostęp do artykułów: