„Gazeta Polska” wobec przemian cywilizacyjnych

„Gazeta Polska” w okresie międzypowstaniowym podjęła na swych łamach istotny dla całego społeczeństwa problem przemian cywilizacyjnych, które niósł ze sobą wiek pary i elektryczności. Polem obserwacji procesów modernizacyjnych uczyniła kraje dynamicznie się rozwijające, jak Anglia, Francja i Stany Zjednoczone. Przekonywała, że zmiany są nieuchronne i nie mogą ominąć ziem polskich pod zaborami. Dlatego jej misją stało się odpowiednie przygotowanie Polaków zarówno w sferze ekonomicznej, jak i...
[pozostało do przeczytania 98% tekstu]
Dostęp do artykułów: