„Gazeta Polska” wobec przemian cywilizacyjnych

„Gazeta Polska” w okresie międzypowstaniowym podjęła na swych łamach istotny dla całego społeczeństwa problem przemian cywilizacyjnych, które niósł ze sobą wiek pary i elektryczności. Polem obserwacji procesów modernizacyjnych uczyniła kraje dynamicznie się rozwijające, jak Anglia, Francja i Stany Zjednoczone. Przekonywała, że zmiany są nieuchronne i nie mogą ominąć ziem polskich pod zaborami. Dlatego jej misją stało się odpowiednie przygotowanie Polaków zarówno w sferze ekonomicznej, jak i moralnej, na nadejście nowej epoki cywilizacyjnej. Miała im uświadomić, że stary szlachecki świat będzie powoli odchodził w przeszłość, ustępując miejsca nowym stosunkom społeczno-ekonomicznym. W związku z tym gazeta odkrywała przed czytelnikami wszystkie pozytywne i negatywne zjawiska towarzyszące przeobrażeniom cywilizacyjnym. Dawała do zrozumienia, że Polacy muszę czuwać, by wchodząc w nowoczesność, nie utracili tego co najcenniejsze – narodowego ducha i wartości chrześcijańskich, które od zarania dziejów stanowiły esencję polskości. „Gazeta Polska” stała się więc przewodniczką dla narodu w trudnej drodze modernizacji kraju, a za swój cel uznała ukształtowanie nowoczesnego społeczeństwa wspierającego się na tradycyjnym systemie wartości.

Dodatek pod redakcją
Agnieszki Kowalczyk


I
„Duch odkryć jest żywiołem Amerykanów”
XIX-wiecznych Polaków zafascynował Nowy Świat, a zwłaszcza będące symbolem nowoczesności Stany Zjednoczone. To młode i prężnie rozwijające się państwo, dzięki  wkroczeniu na drogę postępu technicznego, z dnia na dzień przeobrażało się w potęgę gospodarczą.
Duch odkryć jest żywiołem Amerykanów” – pisała „Gazeta Codzienna” (pod tym tytułem „Gazeta Polska” wychodziła w latach 1831–1861) w pierwszym numerze z 1854 r., kreując wizerunek współczesnego Amerykanina jako człowieka twórczego, z natury pragmatycznego i pomysłowego, energicznie wkraczającego w sferę nowoczesności. Świadczyć...
[pozostało do przeczytania 95% tekstu]
Dostęp do artykułów: