Sądowy skansen postkomunizmu

Kierownictwo Sądu Okręgowego w Warszawie wystosowało list do ministra sprawiedliwości w sprawie publikacji „GPC” na temat jednego z sędziów oraz kontaktów z bezpieką jego ojca. Zarzucają dziennikowi, że spowodował śmierć seniora oraz dopuścił się szkalowania przedstawiciela Temidy. Śmierć człowieka zawsze jest wydarzeniem pełnym bólu i smutku. Jednak to, co uczyniły sędzie z Warszawy, to potężne nadużycie, być może wręcz wykorzystanie dramatycznego wydarzenia do uderzenia w tych, którzy w imieniu opinii publicznej starają się stać na straży uczciwości – deficytowego dobra – naszego wymiaru sprawiedliwości.

Trudno nie odnieść wrażenia, iż po wyborach parlamentarnych korporacja sędziowska rozpoczęła otwartą wojnę z częścią społeczeństwa. Jej celem jest obrona status quo III Rzeczypospolitej. Wydarzenia, których jesteśmy świadkami, to nie bunt przeciwko nowej władzy, a w rzeczy samej przeciwko środowiskom obywatelskim, które są w takim bądź innym stopniu odpowiedzialne za zmiany polityczne w Polsce. Wymiar sprawiedliwości jest dzisiaj jednym z ostatnich szańców postkomunizmu. Tego współistnienia starych peerelowskich układów z niby nowymi, udekorowanymi przeszłością opozycyjną, jakże otwartymi na współistnienie z tym wszystkim, co budowało system niewoli.
Wspomniany list szefostwa Sądu Okręgowego ze stolicy to kolejna odsłona opisanego wyżej zjawiska. Jego sygnatariuszki, posługując się informacją o śmierci człowieka, chcą zdyskredytować i przestraszyć media domagające się takiego traktowania przedstawicieli władzy sądowniczej, jakiemu poddawani są uczestnicy władzy wykonawczej i ustawodawczej. Sędziowie mogą i powinni być kontrolowani przez obywateli, którzy mają prawo wiedzieć, czy elementy życiorysu, aktywności zawodowej czy towarzyskiej mogą mieć wpływ na wydawanie wyroków. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, którzy to kwestionują, tkwią mentalnie w systemie, w którym obywatel miał być jedynie posłuszny. Reakcja na tego typu...
[pozostało do przeczytania 46% tekstu]
Dostęp do artykułów: