Protesty klubów „GP”

Członkowie klubów „Gazety Polskiej” zorganizowali protesty przeciwko pomówieniom, jakoby demokracja w Polsce była zagrożona. Demonstracje odbyły się przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu oraz przed ambasadami i konsulatami niemieckimi w kilkunastu miastach w Europie, USA i Kanadzie.

Przedstawiciele ponad 30 klubów „GP” z Polski i Europy oraz członkowie  Stowarzyszenia Solidarni 2010 wyrażający swój sprzeciw w Strasburgu wydali z tej okazji specjalne oświadczenie, które zostało przesłane do europejskich mediów. Można w nim przeczytać m.in.:
„Nasz protest ma na celu poinformowanie opinii międzynarodowej o tym, że demokracja w Polsce ma się dobrze,
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: