Kilkadziesiąt razy stosowano kontrolę operacyjną wobec NN - ze ZBIGNIEWEM MAJEM, komendantem głównym Policji, rozmawia PIOTR NISZTOR

Po dokonaniu wstępnej analizy już możemy stwierdzić, że ujawnione zostały dwa obszary nieprawidłowości: błędy w dokumentowaniu pracy operacyjnej i błędy w prowadzeniu rejestru kontroli operacyjnej

Jak Pan komentuje wyniki audytu? Jak Pan ocenia działania prowadzone przez policję w związku z ujawnieniem przez tygodnik „Wprost” nagrań najważniejszych osób w państwie?
W związku z publikacją medialną dotyczącą podsłuchiwania dziennikarzy poleciłem po objęciu stanowiska komendanta głównego Policji przeprowadzenie w KGP audytu pod kątem prawidłowości stosowania kontroli operacyjnej przez policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Służby Kryminalnej i Biura Spraw Wewnętrznych. Przeprowadzona kontrola wykazała istnienie dwóch zadaniowych grup specjalnych w Policji. Pierwsza powołana została w czerwcu 2014 r. w strukturach CBŚP, jej zadaniem było wsparcie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w śledztwie dotyczącym nagrywania funkcjonariuszy publicznych w warszawskich restauracjach. Druga powstała w lipcu 2014 r., w strukturach BSW KGP, jej zadaniem było ustalenie ewentualnego udziału funkcjonariuszy organów ścigania w rozpowszechnianiu nagrań z ww. spotkań. Z analizy kontrolowanych dokumentów wynika również, że w trakcie prowadzonych spraw operacyjnych kilkadziesiąt razy stosowano kontrolę operacyjną wobec NN [osób nieznanych]. Nie ma dokumentów, które jednoznacznie potwierdzają stosowanie wobec dziennikarzy podsłuchów. Zgromadzony materiał nie pozwala jednakże na kategoryczne wykluczenie takiej ewentualności.

Co stanie się teraz z wynikami audytu?
Pragnę przypomnieć, że kontrola trwa, a jej wyniki poznamy w niedalekiej przyszłości. Oczywiście najpierw zapozna się z nimi minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.

Jak długo działały te dwie grupy i na jakiej podstawie zostały powołane?
Obie grupy pracowały rok. Pierwsza,...
[pozostało do przeczytania 55% tekstu]
Dostęp do artykułów: