Polskę naprawiać – zacząć od siebie

Sytuacja, w jakiej znalazła się nowa władza, odziedziczona po poprzednikach fatalna sytuacja finansów publicznych, problemy gospodarcze, ogromne oczekiwania społeczne, napięcia wewnętrzne i napięcia w relacjach z sąsiadami, wrogość całych środowisk i próby rewoltowania różnych grup – to wszystko wydaje się wyzwaniem ponad siły.

Tak się złożyło, że pierwsze miesiące wprowadzania przez Prawo i Sprawiedliwość reformy państwa przypadają na początek jubileuszowego roku 1050. rocznicy chrztu Polski. Zbieżność ta wydała mi się na tyle inspirująca, że sięgnąłem do tekstów, które przed półwieczem przygotowywały Polaków do obchodów milenium. W programie Jasnogórskich Ślubów Narodu kardynał Stefan Wyszyński zawarł m.in. takie słowa:
„Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej”.
Zważywszy na kontekst, w jakim powstawał program Wielkiej Nowenny, ten fragment Ślubów musi budzić zdumienie. Oto w kraju wyniszczonym wojną i stalinowskim terrorem, gdzie szaleje przymusowa ateizacja, kłamstwo i propaganda, prymas nie biadoli, nie użala się nad losem uciemiężonych rodaków, nie namawia do emigracji wewnętrznej, ale łaje ich, wytyka słabości, nałogi, piętnuje wady. Mało tego, postuluje, wymusza wręcz przysięgę pracy nad sobą. Organizuje ogólnonarodową akcję naprawy charakterów. Wychowuje Polaków i nakłania do samodoskonalenia. Zapomniane dziś i ośmieszone słowo CNOTA stawia jako punkt dojścia, jako cel do zdobycia.
Zanim zaczniemy zwalać wszystko na okoliczności, na potworną sytuację wokół nas, Wyszyński wzywa, by najpierw rozpoznać i zwalczać w sobie „polskie niedbalstwo”, to „jakoś tam będzie...
[pozostało do przeczytania 43% tekstu]
Dostęp do artykułów: